Dành cho
PHỤ HUYNH - HỌC SINH

Liên hệ tìm gia sư
Thầy Minh - Cô Nhật 0902 30 50 78
0903 60 50 88
Gia sư hiện có
Uy Tín - Chất Lượng - Hiệu Quả
 
Gia Sư Đức Việt có 3 websitegiasuducviet.vn - trungtamgiasuhcm.vn - trungtamdaykem.net

 

Dành cho
GIÁO VIÊN - SINH VIÊN

Liên hệ làm gia sư
Thầy Minh - Cô Nhật 0902 32 64 88
0908 02 32 88
Lớp học hiện có
Gia sư dạy kèm

Gia Sư TPHCM

Gia Sư Cấp 1

Gia Sư Cấp 2

Gia Sư Cấp 3

Gia Sư Môn Học

Gia Sư Luyện Thi Đại Học Tại Nhà

Gia Sư Ngoại Ngữ

THỐNG KÊ TRUY CẬP
 
Đang online :  

Gia sư dạy kèm

 • Mã lớp : SV03C100112
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 3 - 1 HS nữ trường Thần Đồng
 • Môn dạy : Báo bài các môn
 • Địa chỉ : Tô Ngọc Vân, P.Thạnh Xuân, Quận 12.
 • Mức lương : 2,300,000 VND
 • Số buổi : 5 Buổi/Tuần.
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6: Sau 17h30.
 • Yêu cầu : SV Nữ - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : GV05C100111.
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 5 - 1 HS Nam trường Lữ Gia.
 • Môn dạy : Toán - Tiếng Việt
 • Địa chỉ : Lò Siêu, Phường 16, Quận 11.
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 or Thứ 3,5,7: 18h or 18h30.
 • Yêu cầu : GV Nữ, Nam - Phi nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV06B100110
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 6 - 1 HS nữ trường Lạc Hồng
 • Môn dạy : Toán - Lý
 • Địa chỉ : Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 10.
 • Mức lương : 1,300,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,6: Sau 18h.
 • Yêu cầu : SV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : GV09B100109
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 9 - 1 HS Nam trường Hoa Lư.
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, Quận 9.
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ: 2,4,7: 18h30.
 • Yêu cầu : GV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV06B100108
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 6 - 1 học sinh Nam trường Phan Đăng Lưu.
 • Môn dạy : Báo bài các môn.
 • Địa chỉ : Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8.
 • Mức lương : 2,000,000 VND
 • Số buổi : 5 Buổi/Tuần.
 • Thời gian dạy : Thứ: 2,3,4,5,6: Sau 18h30.
 • Yêu cầu : SV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : GV11A100107
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 10 - 1 học sinh nữ trường Ngô Quyền.
 • Môn dạy : Hóa
 • Địa chỉ : Bùi Văn Ba, P.Tân Thuận Đông, Quận 7.
 • Mức lương : 2,500,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 4,7,CN: Sau 18h.
 • Yêu cầu : GV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV07B100106
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 7 - 1 học sinh Nam trường Phú Định.
 • Môn dạy : Toán - Lý - AV.
 • Địa chỉ : Hậu Giang, Phường 11, Quận 6
 • Mức lương : 1,800,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 5,7,CN: 18h.
 • Yêu cầu : SV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : GV10A100105
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 10 - 1 học sinh nữ trường Trần Khai Nguyên.
 • Môn dạy : Toán.
 • Địa chỉ : Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5.
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ: 2,3,5: 18h30.
 • Yêu cầu : GV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV09B100104
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 9 - 1 học sinh nam trường
 • Môn dạy : Toán - Lý - Hóa
 • Địa chỉ : Nguyễn Hữu Hào, Phường 9, Quận 4.
 • Mức lương : 1,600,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2,4,6: 18h or 18h30.
 • Yêu cầu : SV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV06B100103
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 6 - 1 Học sinh nam trường Phan Sào Nam.
 • Môn dạy : Báo bài các môn
 • Địa chỉ : Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3.
 • Mức lương : 1,500,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần.
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,CN: 18h or18h30.
 • Yêu cầu : SV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : GV06B100102
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 6 - Học sinh nữ trường Nguyễn Văn Trỗi
 • Môn dạy : Toán - Lý.
 • Địa chỉ : Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Quận 2.
 • Mức lương : 2,300,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2,4,6: 17h30
 • Yêu cầu : GV Nữ, Nam - Phi nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV01C100101
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : Lớp 1 - Học sinh nam trường Khai Minh.
 • Môn dạy : Toán - Tiếng Việt - Rèn chữ
 • Địa chỉ : Trần Hưng Đạo, P.Cầu Ông Lãnh, Quận 1.
 • Mức lương : 1,300,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: Sau 17h30.
 • Yêu cầu : SV Nữ - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : GV09B070112
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 9
 • Môn dạy : Toán
 • Địa chỉ : Trung tâm Huyện Cần Giờ
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/tuần.
 • Thời gian dạy : Thỏa Thuận
 • Yêu cầu : Giáo Viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 09 02 32 64 88 - 09 08 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV09B261210
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 9- HS Nam.
 • Môn dạy : Toán - Lý - Hóa
 • Địa chỉ : Vĩnh Viễn, phường 5, quận 10
 • Mức lương : 1,800,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : 2,4,6: 17h trở đi, T3,5: 19h chọn 3 buổi.
 • Yêu cầu : SV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV02C261209
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 2- HS Nữ.
 • Môn dạy : Toán - Tiếng Việt
 • Địa chỉ : Đỗ Xuân Hợp, P. Phước Long B, Quận 9.
 • Mức lương : 1,000,000 VND
 • Số buổi : 2 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 18h chọn 2 buổi.
 • Yêu cầu : SV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV08B261208
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 8- HS Nam.
 • Môn dạy : Toán - Lý - Hóa
 • Địa chỉ : Nguyễn Duy, phường 8, quận 8
 • Mức lương : 1,600,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 17h30 hoặc 18h30
 • Yêu cầu : SV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : GV12A261207
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 12- HS Nữ.
 • Môn dạy : Toán
 • Địa chỉ : Trần Văn Trà, phường Tân Phú, quận 7
 • Mức lương : 3,000,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 19h30
 • Yêu cầu : GV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV04C261206
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 4- HS nữ.
 • Môn dạy : Tiếng Anh.
 • Địa chỉ : Bình Tiên, phường 7, quận 6
 • Mức lương : 1,500,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6 or Thứ 3,5,7: 19h or 19h30-21h30.
 • Yêu cầu : SV Nữ - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV07C261205
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 7- HS Nữ.
 • Môn dạy : Báo bài các môn.
 • Địa chỉ : Yết Kiêu, phường 9, quận 5
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 5 Buổi/Tuần.
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6,7: sau 18h chọn 5 buổi.
 • Yêu cầu : SV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : GV05C261204
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 5- HS Nữ.
 • Môn dạy : Toán - Tiếng Việt
 • Địa chỉ : Vĩnh Khánh, phường 10, quận 4
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : T2,4,6: 17h30
 • Yêu cầu : GV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV03C261203
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 3 - 1 học sinh nam
 • Môn dạy : Toán - Tiếng Việt- Tiếng Anh.
 • Địa chỉ : Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3.
 • Mức lương : 2,200,000 VND
 • Số buổi : 5 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6: 18h or 18h30
 • Yêu cầu : Sinh Viên Nữ - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV06B261202
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 6- HS Nữ.
 • Môn dạy : Báo bài các môn
 • Địa chỉ : Lương Định Của, phường An Khánh, quận 2
 • Mức lương : 1,400,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,3,4,5,6,7: sau 18h chọn 3 buổi
 • Yêu cầu : SV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV01C261201
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 1- HS Nam.
 • Môn dạy : Toán - Tiếng Việt- Rèn Chữ.
 • Địa chỉ : Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 Buổi/Tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4,6: 17h30
 • Yêu cầu : SV Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 3264 88 - 0908 023 288
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV07B231118
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 7- 1 HS Nam
 • Môn dạy : Toán - Lý.
 • Địa chỉ : Ngô Thời Nhiệm, phường 6, quận 3.
 • Mức lương : 900,000 VND
 • Số buổi : 2 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,4: 17h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ - Phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV02C231114
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 2- HS nam.
 • Môn dạy : Toán, Tiếng Việt
 • Địa chỉ : Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2.
 • Mức lương : 1,200,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: 18h.
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ, Nam - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : GV06B231113
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 6- HS Nữ.
 • Môn dạy : Toán bằng Tiếng Anh.
 • Địa chỉ : Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, quận 1.
 • Mức lương : 3,000,000 VND
 • Số buổi : 2 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 5,7: sau 18h.
 • Yêu cầu : Giáo Viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV11A231112
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 11- HS Nam.
 • Môn dạy : Hóa.
 • Địa chỉ : Đinh Tiên Hoàng, Phường 1, Q.Bình Thạnh.
 • Mức lương : 1,100,000 VND
 • Số buổi : 2 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 7,CN: 14h- 16h.
 • Yêu cầu : Sinh viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV10A231111
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 10- HS nữ.
 • Môn dạy : Toán.
 • Địa chỉ : Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp.
 • Mức lương : 1,100,000 VND
 • Số buổi : 2 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 2,6: 18h30 or 17h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ, Nam - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : GV09B231110
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 9- HS Nữ.
 • Môn dạy : Tiếng Anh
 • Địa chỉ : Trần Đại Nghĩa, Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.
 • Mức lương : 2,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 5,7: 19h; CN: thỏa thuận
 • Yêu cầu : Giáo Viên Nam, Nữ - phí nhận lớp 35%
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.

 • Mã lớp : SV04C231109
  Lớp Chưa Giao. Đang cần gia sư
 • Lớp dạy : 4- HS Nam.
 • Môn dạy : Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh.
 • Địa chỉ : Bình Thành, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.
 • Mức lương : 1,400,000 VND
 • Số buổi : 3 buổi/ tuần
 • Thời gian dạy : Thứ 3,5,7: Sau 18h
 • Yêu cầu : Sinh viên Nữ, Nam - Phí nhận lớp 35%.
 • Liên hệ : 0902 32 64 88 - 0908 02 32 88
 • - Gia sư vui lòng Click vào đăng ký nhận lớp ngay.